Diagnoza i terapia u dzieci z niepłynnością w mowie w wieku przedszkolnym – 06.11.2020, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie u dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie opiera się na autorskim Programie Diagnozy i Terapii u Dzieci i Dorosłych i obejmuje  1  stopień programu opracowanego przez Grzegorz Chmielewskiego.  Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy, oraz prowadzenia terapii u dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów.

Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym – 07.11.2020, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym.  Szkolenie opiera się na autorskim Programie Diagnozy i Terapii u Dzieci i Dorosłych i obejmuje  2  stopień programu opracowanego przez Grzegorz Chmielewskiego. Celem szkolenia jest przygotowania uczestników do pracy z dziećmi z z jąkaniem od okresu wczesnoszkolnego po okres dorastania.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów.

Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem- 08.11.2020, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dorosłych osób jąkających się. Szkolenie opiera się na autorskim Programie Diagnozy i Terapii u Dzieci i Dorosłych i obejmuje  3  stopień programu opracowanego przez Grzegorz Chmielewskiego.Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy w oparciu o model podziału objawów na pierwotne i wtórne, oraz doboru strategii terapii.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów.