23 stycznia 2016 roku miało miejsce zebranie Zarządu Fundacji "Powiemy To", na którym określono priorytet w działaniu na I kwartał 2016 roku: pomoc dla osób z zaburzeniami płynności mowy w postaci jąkania.

Na zebraniu podjeliśmy decyzję, o wyborze uproszczonej formy ewidencji przychodów i kosztów na rok 2016.

Pod koniec miesiąca zamieścimy informacje o podjętych przez nas działaniach.