14 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji  Fundacji "Powiemy To"  – numer KRS: 0000596741. Fundacja ma nadany numer NIP 7123305812 i numer REGON 363501070. Siedziba mieści się w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Leszczyńskiego 23 w Lublinie.

Zachęcam do śledzenia strony internetowej Fundacji "Powiemy To", gdzie będą się ukazywać informacje o podjętych działaniach. Jesteśmy młodą organizacją  z wizją na rozwój i działalność.