W roku 2022 prowadzimy zadaniem „Bądźmy Razem” kierowane do osób niepełnosprawnych z woj. lubelskiego. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad z psychologiem. Porady są kierowane do dzieci i osób dorosłych, udzielane są w formie stacjonarnej w Lublinie przy ul. Głębokiej 10/27 oraz w formie zdalnej.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę:

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych w formie dotacji, przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Powiemy To” zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000277/03/D pod tytułem „Bądźmy Razem”.