Bezpłatna POmoc psychologiczna, logopedyczna i pedagogiczna

Fundacja „Powiemy To” zaprasza  osoby z niepełnosprawnością  oraz rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością  w woj. Lubelskiego w szczególności z powiatu lubelskiego, bialskiego i zamojskiego na

BEZPŁATNE ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE, LOGOPEDYCZNE, PEDAGOGICZNE

w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Lubelskiego działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach zadania każdy uczestnik będzie miał możliwość w skorzystaniu z:

  • zajęć indywidualnych i integracyjnych zajęć grupowych

Zajęcia będą miały na celu wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Wsparcie będzie realizowane w formie zajęć stacjonarnych lub zajęć on-line poprzez platformę ZOOM.

Liczba miejsc ograniczona.

W pomoc będzie zaangażowanych 2 specjalistów z zespołu Fundacji „Powiemy To”.

Informacje dotyczące wsparcia w ramach zadania będą zamieszczane na stronie: www.powiemyto.pl oraz w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/powiemyto/

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 510 600 866 lub poprzez e-mail: fundacja@powiemyto.pl